تکالیف مالیاتی یک مدیر پس از ثبت شرکت به زبان ساده

پس از انجام مراحل ثبت شرکت و تاسیس آن شخصیت حقوقی متولد می شود. این شخصیت حقوقی دو وظیفه اولیه خواهد داشت. اول: اخذ دفاتر پلمپ شده قانونی دوم: پرداخت مالیات نیم در هزار سرمایه

دفاتر پلمپ شده که شامل دفاتر روزنامه و کل می گردد اصطلاحا به دفاتری اطلاق می گردد که این شخصیت حقوقی یا تاجر کلیه فعالیت های اقتصادی و تجاری خود را در آن ثبت و اعلام می کند. این دفاتر برای سال مالی ابتدایی می باشد که از بدو تاسیس تا انتهای اسفند ماه تعریف شده. برای مثال وقتی شرکت ما در دی ماه سال 98 تاسیس می شود، سال مالی ما از دی ماه تا انتهای اسفند ماه ( 3 ماه ) است و دفاتر اخذ شده مربوط به آن سه ماه می باشد و می بایست برای سال مالی بعد ( ابتدای فروردین تا انتهای اسفند 99) قبل از سال 99 و در اسفند سال 98 مجددا دفتر پلمپ کنیم.

توجه داشته باشید هرگونه خط خوردگی و مخدوش شدن دفاتر می توانند منجر به رد شدن دفاتر گردد (توجه: مشاهده شده برخی افراد به متقاضیان و مودیان اعلام می کنند شرکت ها در سال اول معاف از مالیات هستند که این دروغی بیش نیست اما از طرفی ارعاب و ترس مودیان از مالیات هم نشات گرفته از همین مسائل است . طبق قانون هیچ مالیاتی بر هیچ شخص حقوقی و حقیقی وضع نمی گردد مگر فعالیت اقتصادی و تجاری فرد مورد نظر اثبات و اظهار شده باشد یا مورد قبول مودی باشد.)